Hoppa till sidans innehåll

Dokument


201104 Covid tävling och pågående förbundsverksamhet
2019-2020 Representation och uttagningar
2020-2021 Representation och uttagningar
Anmälan till extra förbundsmöte 200913
Anna Iwarsson
Anna Iwarsson-liten
Arvode 1.0skrivbar
Att tänka på som idrottsförälder 2018
Begränsade registerutdrag Information
Blankett sanktionsansökan för långlopp
Brev till medlemsföreningar 2017
Corona-riktlinjer för verksamhet inom Svenska Skridskoförbundet (1)
Corona-riktlinjer för verksamhet inom Svenska Skridskoförbundet_2021-02-06
Corona-riktlinjer för verksamhet inom Svenska Skridskoförbundet_2021-02-24
Dagordning förbundsmötet 2019
Dagordning till förbundsmötet 2017
Dagordning årsmöte år 2019 2020-05-02
Ekonomi och budget 2017-04-18
Ekonomiska ersättningar 2018
Ersättningsplicy 2017 - 2 2018
Formulär för begäran av registerutdrag SSF
Fullmakt
Fullmakt 2019
För hemsidan
Förbundsmöte 110410 med underskrift
Förbundsmöte 2004-09-19
Förbundsmöte 2005-09-18
Förbundsmöte 2007-04-22 inkl underskrifter
Förbundsmöte 2009-03-29
Förbundsmöte 2015 150425
Förbundsmöte 2017 170423
Förbundsmöte 2017 170423
Förbundsmöte 2019 underskrivet
Förbundsmöte 2019 underskrivet
Förbundsmötesprotokoll inkl underskrifter 2013
Föredragningslista extra stämma 200913
Förening i Svensk Skridsko Strategi 2025 MBSN - tom mall
Föreningsmöte 2019
Föreningsmöte2019-liten
Föreningsmöte-liten
Föreningspresent_1_organisation_hemsida
Föräldrar.ledare.personal
Genderpolicy för det nationella seriespelet i Roller Derby
Grupp aktiva
Gällande dokument - Internationell strategi 180513
Gällande SSFs policy för antidoping 180825
Gällande STADGAR 2011
Gällande STADGAR 2011
Information Ekonomi och budget 2019
Information till föreningar om Aktiv i idrott
Integritetspolicy SSF 2019
Integritetspolicy SSF 2019
JAKO_18120_HF_Sport_AB_Swedish_Skating_Federation_Ispaket_2S_DinA4_4c_2019_2.Korr (1)
JAKO_18120_HF_Sport_AB_Swedish_Skating_Federation_Rollerderby_2S_DinA4_4c_2019_2.Korr (1)
Katarina Henriksson
Katarina Henriksson - liten
Kommunikationsstrategi - fastställd 200614
Kostnadsersättning 2.0
Kostnadsersättning3.0skrivbar
Kostnadsersättning4.0skrivbar
Kostnadsersättning4.0skrivbar
Kvalificering till Distans VM på Skridsko i Heerenveen 2021
Lathund_Uppdatera Aktiv i Idrott_Förening_Skridskoförbundet
Licenser hastighet, inlines, långf, short track
Licensmanual 2020
Lägerplan Mora 2018
Maurine Filip-liten
Memo Entry Quotas WSS Heerenveen 2021
Mora detaljschema 180801
Motion från SK Trollhättan
Organisaionsschema - hemsida
Per Capsulam rösta extra förbundsmöte 200913
Planering Moralägret 180730
Policy för antidoping - gällande
Program för förbundsmöteshelgen 2019
PROPOSITION till extra stämman 200913
Protokoll
Protokoll 20200913
Protokoll extra förbundsmöte
Resultat Morajoggen 20019
Return to play Svenska
Revisionsberättelse 2017
Revisionsberättelse 2019
Revisionsberättelse 2019 - signed
Riktlinjer 2019
Riktlinjer för barn o ungdom 2018
Röstlängd 2019
Röstlängd vid extra förbundsmöte 13 september 2020
Samgående - varumärke
Sanktionsansökan1.0skrivbar
Sanktionsansökan3.0 skrivbar
Schema Mora
SDF stadgar, bilaga till SSF stadgar 2011
Skärmklipp Sofia Isaksen (Skridsko)
SSF riktlinjer Covid - tävling träning läger matcher 200924
SSF Valberedningens förslag 2019-04-03
SSF_Valberedning_2019
SSFs coronavirus och riktlinjer
STADGAR 2020
STADGAR 2020 - hemsida
stadgemall-for-idrottsforeningar-version-2018-08-22 (1)
Strategi MBSN 2025 - 190920 gällande
Styrelsen förslag
SV föreningsmöte 2019
SV möte 2019
Svensk Skridsko Vision 2025 - 190920 Gällande
Säker träning
Valberedningsinfo officiell 1.0
VB ink ekonomi för publicering 2015
VB inkl bokslut att publicera 2016
VB inkl årsredov och revberättelse 2017
VB inkl årsredov och revberättelse 2018
Verksamhet 2019 - 2021
Verksamhet 2019 - 2021
Verksamhetsberättelse 2017 - gällande
Verksamhetsberättelse 2017 - gällande
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2019 original
Verksamhetsplaner 2017 - gällande 170123
Årsredovisning - Svenska Skridskoförbundet 2018 - godkänd
Årsredovisning Skridskoförbundet 2017 - signerat
Årsredovsning 2019 Svenska Skridskoförbunder_encrypted_
langsiktigutvecklingsplan

 

 

Postadress:
Svenska Skridskoförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996100
Fax: +4686996184
E-post: This is a mailto link

Se all info

   Klicka på respektive logga

SISU