Hoppa till sidans innehåll

Begrepp och definitioner


Inom idrottsvärlden och mellan olika idrotter används många olika begrepp och definitioner kring olika företeelser. Begrepp som ibland är synonyma men uttrycks med olika ord. Ibland har samma ord olika betydelse etc.
För att minimera risken för misstolkning har vi försökt definiera de begrepp
som idag används i olika sammanhang och dokument inom förbundet.

Sportchef/Idrottskoordinator = anställd av förbundet för att bl a administrera och hantera elitverksamhet  

Förbundstränare/Förbundskapten
= av förbundet utsedd person (kan vara
anställd eller idéell) att organisera och leda träningen för uttagna åkare och/eller
att coacha landslaget vid tävlingar

Förbundsledare/Landslagsledare
= förbundets officiella representant vid
internationella tävlingar och mästerskap. Rollen kan förenas med att vara förbundstränare/förbundskapten.

Personlig tränare/Klubbtränare = Av åkare kontrakterad tränare.

Toppåkare = individuella aktiva som ska prestera internationellt och nå framskjutna placeringar vid exempelvis världscuper och mästerskap.

Talangåkare = individuella aktiva som genom sin resultatutveckling bedöms ha möjligheten att nå framskjutna placeringar vid åldersanpassade internationella tävlingar och att utvecklas till internationell toppåkare.  

Förbundsåkare = aktiv som får förbundsstöd i sin utvecklingssatsning för/mot internationell framgång.

Bevakningsgrupp = 
att man som aktiv håller en nivå där det finns potential att under säsong 2014-2015 delta på internationella tävlingar såsom världscup och mästerskap för
respektive åldersklass
att man har potential på en 2-årsperiod att nå dit.
att man har haft ett mångårigt stöd från förbundet och/eller en stagnerande utveckling.

Skridskoakademin = ett samlingsnamn för aktiva och tränare som ingår i Svenska Skridskoförbundets utbildning mot att bli en framtida elitaktiv eller högre utbildad tränare.

Utmanarprojekt = samarbete med SOK 2014-2017.
Syftet med projektet är att skapa ett bättre underlag för rekrytering av aktiva till SOK:s Topp och Talangprogram för att de aktiva ska kunna göra bra och långsiktiga satsningar mot världstoppen. 

East and Middle European Short Track project =  ISU-projekt som arrangeras av Ungern och andra mellaneuropeiska nationer där vi fått möjlighet att delta. Aktiva som tilldelats en plats ingår i utbildningen som förbereder dem för en framtida elitsatsning.

Landslag = när åkare blir uttagna att representera förbundet vid internationella tävlingar och mästerskap.

Uttagningskriterier = de krav (resultat etc) som åkare måste uppfylla för att bl a bli uttagen till att representera förbundet.

Kvalificeringstävling = tävling där förbundet ger åkare möjlighet att visa sin prestationsförmåga i förhållande till andra som konkurrerar om platser i
landslaget/mästerskaps-platser. 

Multiskateläger = läger organiserat för att ge aktiva möjlighet att pröva och utveckla sin teknik i flera av våra idrotter vid ett och samma läger

”Clinics” = ämnesfokuserade träffar/helger med lärande som huvudsyfte


____________________________________________________________________
2013-2014
Idrottskoordinator =
Anställd av förbundet som huvudansvarig för den totala elit- och tävlingsverksamheten. Denna person kan inneha delar av eller i sin helhet av nedanstående roller. 

Förbundstränare = tillsätts av SSF för att organisera och leda träningen för uttagna förbundsaktiva, samt för att coacha landslag vid tävlingar. En förbundstränare är arvoderad och har ett skriftligt avtal med förbundet.

Förbundskapten = Den roll som inom SSF har ansvar för uttagningskriterier, uttagningar till landskamper, internationella tävlingar och mästerskap. Rollen kan förenas med att vara förbundstränare eller innehas av Idrottskoordinatorn.

Inom idrottsvärlden och mellan olika idrotter används många olika begrepp och definitioner kring olika företeelser. Begrepp som ibland är synonyma men uttrycks med olika ord. Ibland har samma ord olika betydelse etc. För att minimera risken för misstolkning har vi försökt definiera de begrepp som idag används i olika sammanhang och dokument inom förbundet.

PERSONAL
Sportchef/Idrottskoordinator = anställd av förbundet för att bl a administrera och hantera elitverksamhet
 

Förbundstränare/Förbundskapten
= av förbundet utsedd person (kan vara anställd eller idéell) att organisera och leda träningen för uttagna åkare och/eller att coacha landslaget vid tävlingar

Förbundsledare/Landslagsledare
= förbundets officiella representant vid internationella tävlingar och mästerskap. Rollen kan förenas med att vara förbundstränare/förbundskapten.

Personlig tränare/Klubbtränare = Av åkare kontrakterad tränare.

AKTIVA

Toppåkare = individuella aktiva som ska prestera internationellt och nå framskjutna placeringar vid exempelvis världscuper och mästerskap.

Talangåkare = individuella aktiva som genom sin resultatutveckling bedöms ha möjligheten att nå framskjutna placeringar vid åldersanpassade internationella tävlingar och att utvecklas till internationell toppåkare.  

Förbundsåkare = aktiv som får förbundsstöd i sin utvecklingssatsning för/mot internationell framgång.


GRUPPER och PROJEKT
Bevakningsgrupp=  
att man som aktiv håller en nivå där det finns potential att under säsong 2014-2015 delta på internationella tävlingar såsom världscup och mästerskap för respektive åldersklass
att man har potential på en 2-årsperiod att nå dit.
att man har haft ett mångårigt stöd från förbundet och/eller en stagnerande utveckling.

Skridskoakademin = ett samlingsnamn för aktiva och tränare som ingår i Svenska Skridskoförbundets utbildning mot att bli en framtida elitaktiv eller högre utbildad tränare.

Utmanarprojekt = samarbete med SOK 2014-2017. Syftet med projektet är att skapa ett bättre underlag för rekrytering av aktiva till SOK:s Topp och Talangprogram för att de aktiva ska kunna göra bra och långsiktiga satsningar mot världstoppen. East and Middle European Short track project =  ISU-projekt som arrangeras av Ungern och andra mellaneuropeiska nationer där vi fått möjlighet att delta. Aktiva som tilldelats en plats ingår i utbildningen som förbereder dem för en framtida elitsatsning.


Landslag
= när åkare blir uttagna att representera förbundet vid internationella tävlingar och mästerskap.

ÖVRIGT

Uttagningskriterier = de krav (resultat etc) som åkare måste uppfylla för att bl a bli
uttagen till att representera förbundet.

Kvalificeringstävling = tävling där förbundet ger åkare möjlighet att visa sin prestationsförmåga i förhållande till andra som konkurrerar om platser i landslaget/mästerskaps-platser. 

Multiskateläger = läger organiserat för att ge aktiva möjlighet att pröva och utveckla sin teknik i flera av våra idrotter vid ett och samma läger

 

”Clinics” = ämnesfokuserade träffar/helger med lärande som huvudsyfte
Tränare/aktivitetsledare = av SSF/elitrådet utsedd person för enskilda uppdrag, såsom att coacha aktiva vid enstaka tävlingar.

Förbundsaktiv/-grupp = aktiv som får förbundsstöd i sin utvecklingssatsning till internationell framgång. Vilka aktiva som erhåller förbundsstöd beslutas av elitrådet/SSF och löper på 1-års basis. Respektive grupp erbjuds olika nivåer av träningsstöd. Aktiva delas sedan in i följande kategorier;


Topp
För 2013-2014 gäller
Tävlingsresultat
•Etablerad senioråkare som presterar bland eller bedöms ha potential att prestera bland de 20 bästa i världen under innevarande säsong
•Ingår i SOK:s topp- eller talangprogram
•Potential att ta en sammanlagd medalj på Junior-VM 
Träningskrav oavsett idrott:
•Att kunna dokumentera din träning iform av träningsdagbok under 2 månader.
•Dokumentera årets olika träningsfaser i form av prioriteringar under vår, sommar, höst och vinterträning.  
•Dokumentera en träningsmängd på cirka 25-30 träningstimmar per vecka (uppvärmning à passet à utvärmning)


Talang = aktiva som genom sin resultatutveckling bedöms ha möjligheten att utvecklas till internationell toppåkare. Kan delas in i flera grupperingar – exvis äldre – yngre etc för 2013-2014 gäller:
Tävlingsresultat:
•Möjlighet att kvala till JVM/EM/VC/VM i lag eller individuellt
Träningskrav oavsett idrott:
•Att kunna dokumentera din träning iform av träningsdagbok under 2 månader.
• Dokumentera årets olika träningsfaser i form av prioriteringar under vår, sommar, höst och vinterträning.
• Dokumentera en träningsmängd på cirka 20-25 träningstimmar per vecka (uppvärmning à passet à utvärmning)


Utmanare
För 2013-2014 gäller:
Tävlingsresultat:
•Hastighet: Att kvala in till världscup för juniorer (samtliga distanser), alternativt uppnå framskjuta placeringar på internationella tävlingar som Viking Race, Norge cuper, U-landskamp.
•Short track: Att kvala in till Star class tävlingar i Europa och uppnå semifinaler, alternativt uppnå framskjutna placeringar på mindre klubb/internationella tävlingar i Europa
•Inlines: Att placera sig topp 15 på europacup på minst 2 distanser alternativt uppnå framskjutna placeringar vid mindre internationella tävlingar i Europa.
Träningskrav oavsett idrott:
•Att kunna dokumentera din träning iform av träningsdagbok under 2 månader.
•Dokumentera årets olika träningsfaser i form av prioriteringar under vår, sommar, höst och vinterträning.  
•Dokumentera en träningsmängd på cirka 15-20 träningstimmar per vecka (uppvärmning-passet-utvärmning) 


Landslag = när de aktiva blir uttagna att representera SSF vid internationella tävlingar och mästerskap.

 
Uttagningskriterier = de krav (resultat etc) som aktiva måste uppfylla för att bli uttagna till exempelvis landslaget vid internationella tävlingar och mästerskap.

 
Kvalificeringstävling = tävling där SSF ger aktiva möjlighet att visa sin prestationsförmåga i förhållande till andra som konkurrerar om platser i landslaget/mästerskap eller annan central tävling.

Uppdaterad: 08 NOV 2014 17:23 Skribent: Anne Österberg


langsiktigutvecklingsplan

 

 

Postadress:
Svenska Skridskoförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996100
Fax: +4686996184
E-post: This is a mailto link

Se all info

   Klicka på respektive logga

SISU