Hoppa till sidans innehåll

Det har hänt mycket den senaste tiden

24 MAJ 2020 15:38
Kansliet och styrelsen arbetar på och vi har den senaste tiden landat två mycket viktiga projekt för Svensk Skridsko och arbetet med ett tredje projekt pågår för fullt.
  • Skapad: 24 MAJ 2020 15:38

Sverige och världen har, som vi alla vet, drabbats av pandemin Covid-19 och jag misstänker att alla av er/oss på något sätt har berörts av detta. Mitt och förbundets varmaste deltagande till er som personligen påverkats av viruset.

Pandemin har även satt spår inom idrottsrörelsen och RF jobbar nära Folkhälsomyndigheten med frågor om hur idrotten kan bidra, hur idrotten kan kompenseras och hur vi ska förhålla oss till idrottsverksamheten under pandemin. RF har under hela perioden kontinuerligt kallat oss till informationsmöten (via nätet såklart).  Läs om RF:s arbete och idrottens riktlinjer kopplat till Pandemin. 

Förtroendevalda
Styrelsen och övriga råd och kommittéer jobbar på och vi genomför självklart våra möten digitalt.

Eva Lagrange lämnar styrelsen
Vid förbundsmötet 2019 valdes Eva Lagrange in som ledamot i förbundsstyrelsen i enlighet med valberedningens förslag. Eva meddelade den 10 maj att hon lämnar styrelsen då hon behöver hushålla med krafterna för att i dessa tider fokusera på annat i livet.

Vi tackar Eva, som varit en tillgång för förbundsstyrelsen under den tid som gått sedan förbundsmötet 2019 och för den tid och energi som hon lagt ned i sitt arbete för Svenska Skridsko.

Styrelsemöte den 10 maj
Vid styrelsens senaste möte hanterades/informerades kring ärenden kopplat till:
Inkluderingspolicy och eventuell kommitté för inkluderingsarbete.
Kompensationsstöd till idrotten, korttidsarbete för personal, SOK projekt Olympisk Offensiv,
utbildningsplattform, samgåendeprocess mm. Mötet avslutades med uppföljning och information av pågående arbeten och en avstämning för att alla ska känna att man bidrar och har ett uppdrag att ägna sig åt fram till nästa möte. 
Följande rapporterades:
Maurine Filip – ansvar för styrelsearbetet, ordförande i AU, personalansvar samt har ett antal uppdrag som hon åtagit sig såsom inkluderingsarbete, översyn av SDF och översyn av regelverk för utmärkelser.
Mikael Eriksson – ingår i AU och EKG gruppen samt deltar i översyn av förbundets avgifter
Fredrik Decker – ingår i EKG gruppen, bidrar i arbete med utbildningsplattformen samt i översyn av förbundet avgifter
Daniel Cabelduc – ingår i AU. ordförande i Elit- och utvecklingskommittén som genomför möten minst en gång i månaden, delaktig i arbetet kring projekt kopplat till SOK och ISU.
Annika Phil som inte varit delaktig i förbundsarbetet fram till nu återkommer till nästa möte med vilken/vilka frågor hon framöver önskar arbeta med.
Gisle Tverland – är ordförande i Rådet för Nationell verksamhet och arbetar bl. a med regelverk för vår nya SM distans ”halvmarathon” för is och rullar.
Petra Jankov – ingår i AU och har att slutföra arbetet kring kommunikationspolicyn

Personal
Korttidsarbete

Vi på förbundskansliet har som många andra, till största delen, arbetet hemifrån och visst känner vi av att verksamheten påverkas av pågående pandemi. Fr o m den 1 maj har
delar av personalen korttidspermitterats på mellan 20 – 40%, vilket innebär kansliet har stängt på fredagar en tid framöver. Övriga dagar finns alltid någon av oss tillgängliga.

Verksamhet
Förbundet har den senaste tiden landat två mycket viktiga projekt för Svensk Skridsko. Det är två projekt som vi ser som en investering men även som en förutsättning för Svensk Skridskos framtid och utveckling.  Det ena projektet handlar om att få igång utbildningsverksamheten i förbundet och det andra ger oss en helt unik möjlighet till en satsning på våra isidrotter mot OS 2026.

Projekt 1 - IUP - Utbildningsplattform
Efter mycket arbete och många och långa diskussioner i personalgruppen, styrelsen, arbetsutskottet och inte minst i den EKG-grupp (Ekonomiska krisgruppen) kan vi nu meddela att vi har tecknat ett avtal för en digital plattform för utbildningsverksamheten. Vi kommer att använda oss av samma plattform som Svensk Amerikansk Fotboll, Basket och SWEMO.  Nämnda förbund är igång med sina utbildningsplattformar. Exempel

Vi arbetar nu hårt med att lägga in befintliga utbildningar och med att skapa utbildningar vi behöver. Målet är att släppa de första utbildningarna under hösten/vinter 2020.


Projekt 2 - Olympisk Offensiv – ett helt unikt projekt
Utvecklingsprojektet Olympisk Offensiv, är ett helt unikt projekt som SOK nu med sin insats gör möjligt för Svensk Skridsko. Projektet är ett exklusivt projekt och något man aldrig tidigare gjort inom SOK.

Målet är medalj vid OS 2026
Ett antal skridskoåkare har erbjudits möjligheten att ta del av detta ”Once in a lifetime erbjudandande. Vi har under pågående arbete under våren 2020, hållit dessa skridskoåkares föreningar informerade om projektet och vägen fram mot ett beslut från SOK. I slutet av april kom så beslutet om att SOK satsar på skridsko med målet OS 2026.

Wolfgang Pichler är SOK:s projektledare för satsningen och kommer att jobba nära vår headcoach Joel Eriksson och Bent Erik Brenden som från förbundets sida är ansvarig för projekt.  De aktiva som väljer att delta erbjuds inom projektet bl a daglig träning i Göteborg med heltidsanställd tränare, nationell och internationell lägerverksamhet samt tävlingstillfällen. Till projektet kommer vi att ha ett resursteam med personer kopplade till Skridskoförbundet och SOK, men vi ser även att vi vid olika tillfällen kommer att kunna ha gästtränare på plats. Sju åkare har i dagsläget tagit möjligheten att vara en del av detta unika projekt för att utvecklas som skridskoåkare, med siktet inställ på att nå målet – Medalj OS 2026.

 Läs mer om Olympisk Offensiv i artikel på SVT sport

 

 

Headcoach ”Olympisk Offensiv”


SOK har under hela processen varit tydliga med att det är viktigt att det är en svensk som ska vara headcoach för satsningen och efter tester och dialoger så anställdes Joel Eriksson. Ni kan läsa mer om Joel i separat nyhet på www.skridsko.se

 

Samgåendeprojekt
För att stärka skridskosporternas och kälksporternas utveckling in i framtiden inledde i höstas Svenska Skridskoförbundet och Svenska Kälksportförbundet en samgåendeprocess som startade med en undersökning kring möjligheterna för ett eventuellt samgående.

Vid Riksidrottsmötet i Jönköping 2019 togs flera beslut som innebär att små förbunds möjligheter till inflytande och ekonomiskt stöd försämras. Bland annat får medlemsförbundens storlek stor betydelse för utfallet i det framtida ekonomiska stödsystemet.

Förutom att ett samgående kan leda till en starkare position inom idrottsrörelsen avseenden det ekonomiska stödsystemet och möjligheten att påverka beslut som fattas på framtida Riksidrottsmöten finns även andra tänkbara vinster. Exempelvis möjlighet till effektivisering där administrativa uppgifter kan samordnas så att mer resurser kan läggas på att utveckla verksamheten, det vill säga den träning och tävling som sker i föreningarna. Ett ökat utbud av idrotter och aktivitetsformer kan också innebära en ökad attraktivitet hos förbundet som helhet så att människor i större utsträckning väljer att engagera sig i idrotten under hela livet.

Så klart innebär ett samgående även utmaningar. Att hitta en gemensam identitet att samlas kring och organisation på såväl tjänstemannanivå som hos förtroendevalda kommer att kräva nytänkande, mod och kanske kompromisser.

Vad har hänt och var är vi i processen?

December     - publicerade på hemsidan med info kring utredning av möjligheter för
                         samgåendet. 
December      - föreningsenkät utsänd
Mars               - publicerades information om samgåendeprocessen
Mars              - ny föreningsenkät utsänd
Mars               - gemensamt styrelsemöte kälke/skridsko planerat – inställd pga.
                         pandemin
Maj                - planerad föreningskonferens – inställt pga. pandemin
Maj                - publicerades information om samgående ur ett organisatoriskt
                         perspektiv
Maj                - ytterligare föreningsenkät utsänd

Framtid
Maj/juni        - publiceras och informeras om varumärke och ekonomi kopplat till
                        samgåendeprocessen
                      - nya föreningsenkäter skickas till medlemsföreningar
September   - extra förbundsmöte med avsikt att besluta om tillägg i
                       ändamålsparagrafen för att starta ett samgående
                       - tillägget innebär att vi som förbund även bedriver kälksport
April             - ordinarie förbundsmöte, nya stadgar mm

I de två kommande informationsmaterialen delar projektgruppen med sig av tankar och idéer om hur ett varumärke skulle kunna se ut för ett nytt förbund. Innan midsommar kommer sedan underlag med information och presentation av praktiska och ekonomiska förutsättningarna för ett samgående.

Innehållet i de skriftliga informationsunderlagen hade vi för avsikt att diskutera tillsammans med medlemsföreningar vid det tänkta föreningsmötet som vi pga pågående pandemi tvingades ställa in. Vi hoppas och önskar att våra medlemsföreningar tar sig tid att gå igenom det utsända materialet för att inkomma med frågor, tankar och medskick till projektgruppen så att förslaget om en framtida organisation kan bearbetas ytterligare.

 

Skribent: Anne Österberg
Epost: This is a mailto link


langsiktigutvecklingsplan

 

 

Postadress:
Svenska Skridskoförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996100
Fax: +4686996184
E-post: This is a mailto link

Se all info

   Klicka på respektive logga

SISU