Hoppa till sidans innehåll

Nytt från förbundsstyrelsen

10 MAJ 2019 23:59
Året 2019 är det år då Svenska Skridskoförbundet för första gången leds av en kvinna. Maurine Filip valdes enhälligt vid förbundsmötet den 14 april att tillsammans med 8 ledamöter, leda förbundet och dess verksamhet fram till april 2021.
  • Skapad: 10 MAJ 2019 23:59

Maurine är 29 år och utbildad psykolog. Hon har sina rötter i Rollerderbyverksamheten som såväl spelare som domare.

Förbundsstyrelsen (FS) är förbundets högsta beslutande organ när inte förbundsmötet är samlat. Förbundsstyrelsen uppdrag regleras av stadgarna. FS ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med Skridskoförbundets styrande dokument.

Styrelsen konstituerades sig enligt följande vid sitt möte den 1 maj.
Ordförande
Maurine Filip, Nacka

Vice ordförande
Daniel Cabelduc, Segersäng  (huvudansvarsområde - verksamhet på skenor)
Petra Jankov, Huddinge (huvudansvarsområde - verksamhet på rullar)

Kassör
Mikael Eriksson, Uppsala
Vice kassör
Fredrik Decker, Lidingö

Ledamöter
Eva Lagrange, Umeå
Annika Phil, Malmö
Gisle Tverland, Malmö
Mahlin Wiggur, Norrköping

I övrigt diskuterades/beslutades följande vid styrelsens möte den 1 maj där följande ledamöter deltog: Maurine Filip, Mikael Eriksson, Fredrik Decker, Petra Jankov, Eva Lagrange och Daniel Cabelduc.

Nästa förbundsmöte (årsmöte)
Beslut: Genomförs den 25 april 2021

RIM – Riksidrottsmötet
Beslut: Generalsekreterare Anne Österberg och ordförande Maurine Filip representerar förbundet vid RIM den 24–26 maj i Jönköping. 

Vill ni läsa mer om RIM och ärenden som ska hanteras 

AU – arbetsutskott
AU:s uppdrag är enligt arbetsordningen att:
- besluta i ärende som delegerats från FS 
- inom ramen för delegation besluta i frågor vilka är av den vikt eller ekonomisk betydelse att Generalsekreteraren (GS) bör underställa dem för beslut i förtroendevalt organ. Samråd sker med ordförande i förekommande fall.
- bistå GS i dennes operativa ansvar med samråd i olika frågor samt att i principiellt viktiga frågor icke omfattande AU:s delegationsmandat bereda ärenden till FS.
- hantera och besluta i disciplinärenden i den mån de inte bedöms behöva behandlas i FS

Styrelsen beslutade:
att AU under första perioden består av: Maurine Filip, Daniel Cabelduc, Petra Jankov och Mikael Eriksson. AU sammanträder ca 1 ggr per månad

Inom organisationen samlar vi verksamheten i två råd och en kommitté. Under dessa bildas vid behov projekt och arbetsgrupper

Elit- och utvecklingskommittén
Daniel Cabelduc utsågs till ordförande i kommittén

Rådet för administration och organisation
Maurine Filip utsågs som ordförande i rådet och AU är rådgivande för densamma.

Rådet för idrott och föreningsutveckling (nationell verksamhet)
Styrelsen beslutade att bordlägga beslut om ordförande för detta råd till nästa möte.

Arbetsgrupper och projektgrupper
Inom råden pågår idag arbete enligt följande 

Arbetsgrupper
- MBSN 2025 – färdigställande av förbundets strategi.
- Internationella evenemang och arenor
- Funktionärer
- Anläggningar och banor
Bemanning av ovanstående grupper fastställs vid nästa styrelsemöte

Arbetsgruppen
Kommunikationsplan: Petra Jankov och Anne Österberg

Arbetsgruppen
Idrottslyftet: Sofia Larsson är huvudansvarig
Fredrik Decker, Gisle Tverland, Maurine Filip, Mattias Hadders och Anne Österberg 

Projektgrupp
SDF (Specialdistriktsförbund)
Huvudansvarig: Eva Lagrange, Sofia Larsson och Mattias Hadders

Projektgrupp
Utmärkelser och Fonder
Huvudansvar: Anne Österberg
Maurine Filip och Gisle Tverland

Ekonomi
Förbundets ekonomi är ansträngd och vi behöver skapa en struktur för en hållbar ekonomi.
Beslut: uppdra åt Anne Österberg, Fredrik Decker och Mikael Eriksson att göra en genomgång av nuvarande budgetunderlag och återkoppla ärendet till styrelsen vid nästa möte. 

Förbundsmötet 190414
Återblick:
Dagen inleddes med att RS ledamoten Anna Iwarsson informerade om RIM och ärenden som ligger för behandling. SOK:s ledamot Katarina Henriksson informerade om OS Stockholm Åre 2026.
Årets förbundsmöte var välbesökt och RS ledamoten Anna Iwarsson som mötesordförande guidade oss på ett fantastiskt sätt genom mötet.
Styrelsen fick två uppdrag med sig att hantera under året.

  1. Översyn av egenavgifter      - kopplat till SK Trollhättans motion
  2. Översyn av startavgifter till SM tävlingar – efter diskussion startad av Stockholm Speedskaters 

Föreningsmötet 190413
Återblick:
Styrelsen såg tillbaka på mötet och konstaterade att vi känner oss nöjda med innehållet och de diskussioner som fördes. Ett stort tack till föreningarna som deltog och till Anna Iwarsson som på ett förtjänstfullt sätt tillsammans med Mikael Eriksson ledde dagens diskussioner.  

Planerade styrelsemöten 2019
Förbundsstyrelsen beslutade att genomföra möten den 9 juni och den 10 november samt en personal- och styrelsekonferens den 31/8–1/9.

 

Skribent: Anne Österberg
Epost: This is a mailto link


langsiktigutvecklingsplan

 

 

Postadress:
Svenska Skridskoförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996100
Fax: +4686996184
E-post: This is a mailto link

Se all info

   Klicka på respektive logga

SISU