Hoppa till sidans innehåll

Ordförande har ordet

26 AUG 2016 16:51
Förbundsstyrelsen hade möte den 20-21 augusti. Styrelsen ses 4 gånger per år enligt ett fastställt schema med budget på senhösten, bokslut på våren, utvärdering före sommaruppehåll och i augusti samling kring strategiska frågor för förbundet.
  • Skapad: 26 AUG 2016 16:51

På lördagen men också delar av söndagen var det aktuellt med samling kring strategiska frågor och givetvis finns det åtminstone två delar som kräver styrelsens uppmärksamhet. Den ena är drivandet av projektet ” Making a better skating nation” och den andra är resultat av den enkät vi gjort till föreningar och andra engagerade i svensk skridsko. När det gäller resultatet av enkäten så var vi koncentrerade kring just resultatet av styrelsens egna bedömningar i enkäten. Vi i styrelsen hade alltså också fått svara på enkäten.
Till vår hjälp i genomgången fanns under mötet Maria Ståhl och David Gustavsson från SISU - idrottsutbildarna. SISU har varit oss behjälpliga i utformning av enkät liksom sammanställning av resultaten. När det gäller styrelsens svar på enkäten kan man se två mönster, det ena gäller engagemanget för svensk skridsko. Det mycket stort vilket givetvis är väldigt bra om än inte överraskande. Däremot finns en hel del gnissel i det interna styrelsearbetet. Jag vill inte kalla det konflikter utan just gnissel, tillräckligt mycket för att det skall rubriceras som problem. Problem som givetvis leder till att styrelsejobbet inte blir effektivt och också leder till problem för våra anställda.
Första dagen ägnades sammanfattningsvis åt att ”klura” ut vad som vi tillsammans menar är beteenden som skapar tillit och öppenhet i jobbet liksom beteenden som skapar dess motsats med misstro och tillslutenhet. I vårt jobb liksom alla organisationer vet vi ganska väl när vi har beteende som ger glädje, inspiration och framåtanda och när vi har motsatsen. Ibland talar man om organisationskultur. Det som ”sitter i väggarna”. Förhoppningen för första dagen var att vi tillsammans skulle kunna ge startskottet för en ny kultur i styrelsen. Uppmaningen från SISU var följande; om inte ni styrelsen kan ha beteenden som präglas av öppenhet och tillit i ert jobb så kommer ni att misslyckas med ert projekt ” Making a better skating nation” - MBSN. Det blev många och långa diskussioner som slutligen utmynnade i gemensam uppfattning om hur vi vill att det skall vara i våra beteenden liksom hur vi skall göra för att det skall förbli på det sätt vi önskar.
Jag skall inte räkna upp de olika önskvärda beteenden vi kom fram till, de flesta ganska självklara - vilket ju i sig säger något om kulturen i styrelsen fram till nu - utan bara ange några önskvärda beteenden vi kom fram till;
Vi är på plats dvs. närvarar vid möten, de är bara 4 om året. Vi undersöker om det finns former digitalt som gör att vi kan deltaga även om vi av något skäl inte kan ta oss till mötesplatsen.
I styrelsen representerar vi helheten dvs. alla våra sporter – Svensk Skridsko. Var och en har med sig kompetens från någon sport eller område som bidrager till styrelsens samlade kraft men uppgiften i styrelsen är att svara för helheten med nyttjande av de olika kompetenserna, inte vara representant för en del.
Vi står bakom beslut vi tar gemensamt, gärna högt i tak och livliga diskussioner, men när beslut fattats står vi bakom och backar upp.
Vi är förberedda och inlästa på ärenden som kommer upp till behandling i styrelsen.
Vi undviker ”kartellbildningar” i styrelsen dvs. man skapar grupper inom styrelsen som agerar gemensamt i syfte att driva någon/några frågor.
Vi visar varandra respekt under genomgångar och i tilltal till varandra.
För att klara att ändra våra beteenden krävs givetvis att vi gör något, det handlar t.ex. om sådant som
- Vi bejakar kompetens men inte särintressen i vårt sätt att behandla olika frågor i styrelsen
- Vi är bättre på att få ut handlingar i god tid före möten så att man har en god chans att sätta sig in i en fråga och inte blir osäker på vad det handlar om vid mötet
- Vi har mötesformer som tar hänsyn till ”dagsform” vid mötet. Vi kallar det att ”checka” in till mötet. Det är klart att om Du kommer till ett möte efter en dramatisk dag på t.ex. jobbet så är det förklarligt om det just denna gång är svårt med koncentrationen.
- Vi ”pillar” inte under mötet på dator eller telefon. Skall inte hindra att dator är med, många har dagordning och handlingar digitalt till möten numera, göra antackningar digitalt under mötet etc. men surfande och SMS-ande etc. sker inte under möten.
- Vi har tilltal som är respektfullt.
- Vi har utcheckning som sista punkt på mötet. Utcheckning = koll av att mötet var OK enligt principer om beteenden vi är överens om.
Närmast för ”dörren” står nu framtagande av en mer konkret projektplan för MBSN. Ett led i detta blir den ordförandekonferens som avhålls den 17-18 september. Vid den konferensen kommer vi också att få redovisat resultaten av den medlemsenkät som varit ute hos föreningarna.
Under söndagen hade vi också ett s.k. ordinarie besluts - och informationsmöte också. En viktig punkt på dagordningen var fastställande av en arbetsordning för förbundets styrelse. En arbetsordning kan man säga är dokumentation över styrelsens uppgifter, vem som gör vad samt vilka organ utöver styrelsen som skall finnas, inrättade av just styrelsen. Det är t.ex. rådgivande organ, en elitkommitté samt ett arbetsutskott. Styrelsen beslöt anta det förslag som hade skickats ut före mötet dock med uppdrag till Mikael och Anne att göra en del redaktionella justeringar.
Vi fick därutöver bl.a. följande rapporter;
SM-veckan i Norrköping med deltagande av Inlines och Roller Derby. Båda hade genomförts på ett bra sätt, dock lågt deltagande på damsidan i Inlines.
En rapport från kansliet med info bl.a. att Bento – Bent Erik Brenden - nu jobbar heltid. Utöver tidigare jobb kommer han att jobba med utveckling i MBSN. Finansiering genom idrottslyftsmedel.
Organisation m.m. kring elitverksamheten är snart på plats.
Stockholms stad har inbjudit oss och andra olympiska vintersportförbund till en överläggning 12 september angående arbetet med att forma underlag kalkyler m.m. för ett eventuellt vinter OS i Stockholm.
Utöver ovanstående punkter beslöt vi förnya Nisse Larssons mandat som medieansvarig med uppgift att – som tidigare – hålla medier informerade om vad som sker i Skridsko-Sverige.
Monica väckte en del frågor kring Roller Derby bl.a. hur vi kan bistå landslaget i Roller Derby så att de ambitioner vi har att plocka medalj i World Cup infrias. Det är nog läge nu att plocka in Roller Derby – elitdelen - som en del av elitkommitténs jobb var en slutsats som framfördes. Länkar till Roller Derbyföreningar och information om de medel man kan söka bidrag från finns redan på vår hemsida. Vidare vill man ha hjälp med att nå ut till kommuner med vad man står för, innebörden av de event som man genomfört, inte minst ekonomiskt. Önskemål om att få fram en ”gender policy” finns och man vill påskynda arbetet. Det känns viktigt att vi bistår Roller Derby i deras önskemål och att de har ”valuta” för tillhörigheten till förbundet var en gemensam uppfattning. Anne och Monica samt Sofia tar med frågorna till fortsatt hantering och återkommer.

Göteborg 2016-08-22

Roger Bodin

Skribent: Sofia Larsson
Epost: Adressen Gömd


langsiktigutvecklingsplan

 

 

Postadress:
Svenska Skridskoförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996100
Fax: +4686996184
E-post: This is a mailto link

Se all info

   Klicka på respektive logga

SISU