Hoppa till sidans innehåll

På gång inom elit och utveckling

26 MAR 2020 10:07
Vintersäsongen fick ett snabbt slut och mycket påverkas givetvis av den pandemi som just nu pågår runt oss. Arbete med planering för den kommande säsongen har dock fortsatt och bygger på den långsiktiga strategi som vi jobbar efter.
  • Skapad: 26 MAR 2020 10:07

 Som ett led i RF's strategi 2025 och den förändringsprocess som har pågått inom idrottsrörelsen så presenterade förbundets Elit och utvecklingsplan (EUP) för RF, SOK och Para sport i juni 2019. Elitutvecklingsplanen tillsammans med rapporter och projektansökningar ligger som en viktig del i det underlag som ligger till grund för tilldelade medel för elit och utvecklingsverksamheten från det samordnade elitstödet från RF, SOK och Parasport. 

Vi ska tillsammans arbeta för en hållbar och långsiktig verksamhet.

I den fastställda verksamhetsplanen (fastställdes vid förbundsmötet 2019) så har förbundet i vårt arbete med att nå målen för MBSN 2025 bl a att förhålla oss till:
• Strategidokumentet MBSN 2025

• Verksamhetsplan för Idrottslyft (motsvarande Förbundsutvecklingsplan)  kopplat till barn- och ungdomsverksamhet
• förbundsstyrelsens beslut avseende elit- och utveckling, där fokus ska ligga på utveckling
• utbildningsplaner mm
• verksamhet ska enligt idrottens förändringsarbete gå från triangel till rektangel
• centralt ska vi verka för att Svensk Skridsko bedriver en jämställd verksamhet

Detta innebär att elitutvecklingsplanen är framtagen utefter förbundsmötes beslut enligt verksamhetsplan, de inriktningsbeslut som styrelsen tagit, vision och strategi 2025.
Förbundets arbete följer idrottens förändringsarbete Strategi. 2025.

Ni kan läsa dessa dokument i sin helhet på förbundets hemsida:
https://www.skridsko.se/svenskaskridskoforbundet/Dokumentbank/


Idrottens förändringsarbete Strategi 2025
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Strategi2025/

Under vintern och våren har det pågtt och pågår ett arbete kring ett möjligt projekt med SOK - "Olympisk offensiv"

Dialogen mellan SSF och SOK har pågått och pågår kring ett möjligt projekt som siktar i första hand mot OS 2026. Dialogen har pågått med SOK's representanter Carina Skoog (sportchef för skridsko), Wolfgang Pichler (Utvecklingskonsulent SOK) och SSF's elitansvariga. Siktet är att etablera en träningsgrupp med uttagna åkare med en tydlig inriktning mot i första hand lagevent och mass start. Tanken är att uttagna aktiva skall ha en bas i en träningsgrupp i Sverige med daglig träningsverksamhet under ledning av en anställd tränare med stöd från SSF, RF och SOK  samt övriga resurspersoner. Den dagliga träningsverksamheten förstärks med en lägerplanering i enlighet med beslutat projektplan och tillsammans med ansvarig ledare/tränare. 

Det kommer finnas ett begränsad antal platser i ett sådant eventuellt projekt men det är ingen statisk gruppering, och det kommer finnas en kontinuerlig konkurrens situation kring platserna i gruppen. Projektet är tänkt som en del i den totala delen kring förbundets elit och utvecklingsverksamhet och stärks upp med fortsatt fokus på den redan etablerade utvecklingsverksamheten. 

I nuvarande skede har SOK tillsammans med SSF identifierad ett antal aktiva som är inbjudna till en första dialog kring ett eventuellt "Olympisk offensiv". Berörda föreningar har mottagit information och de aktiva har fått en inbjudan till dialog. Dialog med aktuella tränare/ledare har pågått och pågår.

Det är SOK som beslutar kring en eventuell uppstart av projektet och vi kommer fortlöpande att informera berörda föreningar och deras aktiva. När saker är officiella kommer vi kontinuerligt att uppdatera kring detta via förbundets hemsida.

För att kunna fortsätta och utveckla, samt stärka upp den långsiktiga strategien med fortsatt fokus på utvecklingsverksamheten är det även projektansökningar inne hos RF och ISU. Vi kommer att komma med mera information kring dessa projektansökningar och processen kring dessa kontinuerligt. 

Vi ser fram emot en ny och spännande säsong med många nya möjligheter och det är viktigt att vi tillsammans har en positiv inställning till och att alla bidrar till uppsluttning till de projekt och insatser som erbjuds. 

Vi har för avsikt att även fortsättningsvis informera direkt till berörda föreningar och allmänt via hemsidan. Har ni konkreta frågor sä kontaktar ni Idrottskoordinator Bent Erik Brenden på This is a mailto link eller på 08 6996188.

Skribent: Bent Erik Brenden
Epost: Adressen Gömd


langsiktigutvecklingsplan

 

 

Postadress:
Svenska Skridskoförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996100
Fax: +4686996184
E-post: This is a mailto link

Se all info

   Klicka på respektive logga

SISU