Hoppa till sidans innehåll

Projektstöd barn och ungdomsidrott

26 MAR 2020 10:59
Information om sökbart projektstöd för alla föreningar 2020-2021

  • Uppdaterad: 26 MAR 2020 10:59

Riksidrottsförbundet (RF) har från och med 1 januari 2020 nya riktlinjer för ekonomiskt stöd. Syfte och mål med stödet är att skapa förutsättningar för föreningarna att utveckla barn och ungdomsidrott i enlighet med RF:s Strategi 2025.
Det sökbara idrottslyftet är nu borttaget och ersätts av sökbart Projektstöd för barn- och ungdomsidrott.

Sökbara områden inom Projektstöd för barn- och ungdomsidrott

Det går att söka Projektstöd för barn- och ungdomsidrott inom tre övergripande områden.
• Utbildade barn- och ungdomsledare i föreningarna
• Få fler ungdomar i åldern 13-20 år att stanna kvar i den organiserade idrotten
• Idrottssvaga områden

Utbildade barn- och ungdomsledare i föreningarna
OBS att stödet för utbildningar kommer att öppnas under hösten.
Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare med kunskap om barn och ungdomars fysiska, psykiska, sociala och idrottsspecifika utveckling. Inriktningar inom området där projektstöd kan beviljas av förbundet: 

- Deltagande på eller anordnande av utbildningar för aktivitetsledare, dvs tränare/ledare.
- Deltagande på utbildningskonferens/er arrangerade av Skridskoförbundet eller dess distriktsförbund med inriktning på tränare. 
- Deltagande på idrottsövergripande utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom idrottsgemensamma områden såsom SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande tränarutbildningar, eller utbildningar kopplat till ökade kunskaper kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling.

Få fler ungdomar i åldern 13-20 år att stanna kvar i den organiserade idrotten
Projektstödet ska användas till att få föreningar att förändra sin kultur och struktur för att få målgruppen 13-20 år att stanna kvar inom den organiserade idrotten.

Inriktningar inom området där projektstöd kan beviljas av förbundet:
- Utveckla eller implementera nya tränings och tävlingsformer för målgruppen.
- Samlingar där aktiva får träffas och utbyta erfarenheter och utvecklas.
- Anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter att idrotta.
- Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande. 

Idrottssvaga områden

Målgruppen inom detta område ska vara barn och ungdomar som bor i idrottssvaga områden. Projektstödet ska användas till att stärka och utveckla idrottsföreningar i att bedriva förenings-och idrottsverksamhet som riktar sig till denna målgrupp. Medel kan beviljas till föreningar som arbetar med angiven målgrupp och antingen är verksamma i idrottssvaga områden eller avser att göra insatser i idrottssvaga områden. Projektstödet söks via föreningens Distriktsidrottsförbund/SISU. Notera att projektstöd för idrottssvaga områden inte är sökbart via Skridskoförbundet.

Anvisningar och förtydliganden för sökande
Följande saker ska vara tydligt angivna i ansökan:
- Syfte med projektet.
- Beskrivning av genomförande och tidsplan.
- Målgrupp för projektet.
- Vilket sökbart projektområde ansökan avser.

Krav som måste uppfyllas
- Föreningen anmäler barn- och ungdomslicenser på sina aktiva barn och ungdomar. Mer info om detta finns här.
- Föreningen bedriver eller har för avsikt att bedriva barn- och ungdomsverksamhet
- Föreningens ansökan avser en satsning som genomförs inom projektperioden
- Projektet ska avse insatser framåt i tiden, med andra ord är det inte tillåtet att godkänna ansökningar där satsningen redan är genomförd
- Föreningen måste ha ansökt och godkänts för statligt LOK-stöd (undantag kan vara föreningar som med sin ansökan avser att starta upp barn- och ungdomsverksamhet).

Avgränsningar
Projektstöd för barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet inom samtliga sökbara områden:
- Material för anpassning av idrottsytan ska leda till förändring av den idrottsliga verksamheten eller uppstart för en ny målgrupp. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.
- Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Ansökningsperioder för projektmedel Barn- och ungdomsidrott
Under 2020 provar vi att ha öppen ansökan för att inte ansökningsperioderna ska begränsa ideer och projekt.

Redovisning av erhållet stöd
IF måste, senast den 30 januari året efter att de erhållit stöd, inkomma med en återrapport av genomfört projekt.

- Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 30 januari får ej beviljas nya medel.
- Föreningar som inte har redovisat erhållet stöd senast den 1 mars ska återbetala erhållet stöd.

Skribent: Sofia Isaksen
Epost: This is a mailto link


langsiktigutvecklingsplan

 

 

Postadress:
Svenska Skridskoförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996100
Fax: +4686996184
E-post: This is a mailto link

Se all info

   Klicka på respektive logga

SISU