Hoppa till sidans innehåll

Rapport från styrelsen

16 JUN 2020 20:41
Förbundsstyrelsen genomförde årets fjärde styrelsemötet, ett möte som genomfördes digitalt.
  • Skapad: 16 JUN 2020 20:41

Förutom genomgång av återkommande ärenden på dagordningen så hanterades följande:

Ekonomi
Styrelsen kan konstatera att vi har en god löpande uppföljning på ekonomin och att den nya EKG- gruppen (ekonomiska krisgruppen) tillsammans med GS gör ett utomordentligt arbete. Till nästa styrelsemöte kommer vi att ha en halvårsavstämning av förbundets ekonomi. Av flera anledning kommer vi även att titta på en ny budget framtagen av GS d förbundet, tack vare personalens omfattande arbete, lyckats få till ett antal projekt som ger oss utökade tillgångar kopplat till riktad verksamhet. Samtidigt har även den rådande pandemin resulterat i en del besparingar på kostnadssidan vilket vidare ligger till grund för behovet av en reviderad budget.

Samgåendeprocessen
Arbetet med denna process har pågått sedan hösten 2020 och vid helgen möte landade styrelsen i att lägga fram en proposition om en ändring av förbundets stadgar Kap 1, § 1 Ändamål, som gör det möjligt för förbundet att även bedriva kälksport. Propositionen ska behandlas vid ett digitalt extra förbundsmöte den 13 september. Kallelse till mötet, handlingar och övrig information kommer att distribueras till våra medlemsföreningar under andra halvan av augusti månad.  
 
Under processen har hittills 3 informationsutskick gjorts till våra medlemsföreningar. Den information som har skickats ut har handlat om:

  • Samgåendeprocessens inledning
  • Organisation
  • Varumärke, profil och namn

Under denna vecka kommer vi att skicka ut ytterligare information och nu handlar det om

  • Resurser och finansiering

Föreningarna har i några av utskicken som är gjorda givits möjlighet att göra sin röst hörd, tycka till eller ställa frågor, via de enkäter som bifogats i utsänt material. Har ni inte tagit del av materialen och informationen så hänvisar vi i första hand till kontaktpersonen i er förening, men vi har också samlat all information, inklusive de enkäter som har skickats ut, på en gemensam plats som ni hittar här. 

Extra förbundsmöte
Som nämns ovan så kommer styrelsen att lägga fram en proposition om att ändra ändamålsparagrafen i förbundets stadgar enligt vad som nämns ovan. 
Det är ni medlemmar som beslutar i ärendet och av den anledningen så kommer förbundet att kalla till ett extra förbundsmöte (digitalt) att äga rum den 13 september. Inbjudna, dagordning, information och beslutsunderlag kommer att distribueras under andra delen av augusti månad. 

Utbildningsplattform
Vi har tecknat avtal för att få tillgång till en digital utbildningsplattform och arbetet med att utforma själva plattformen, ta fram utbildningsmaterial och publicera densamma pågår för fullt.
Om allt går som det är tänkt så kan vi släppa de första utbildningarna under hösten 2020. Mer information om hur ni kommer åt plattformen och hur ni gör föra att ta del av utbildningarna presenterar vi på vår hemsida när det börjar bli dags att öppna upp sidan.

Kommunikationsstrategi
Styrelseledamot Petra Jankov har tillsammans med GS under en tid arbetat med denna strategi. Arbetet påbörjades under hösten 2019 med workshops för såväl förbundsstyrelsen som för personalgruppen. Vid helgens möte så presenterades dokumentet för styrelsen som beslutade att fastställa densamma. Kommunikationsstrategin hittar ni här. 

Coronapolicy – riktlinjer för Svensk Skridsko
Vi följer råd, beslut och rekommendationer som presenteras från myndigheter såsom folkhälsomyndigheten, regeringen mfl och följer och deltar i de informationsmöten som RF bjuder in till avseende coronaviruset och beslut riktad till idrottsrörelsen. 

Riktlinjerna för hur vi inom Svensk Skridsko bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt under pågående pandemi, hittar ni här.

Inkluderingspolicy
Förbundet via Sofia Isaksen arbetar tillsammans med RFSL och RF på en inkluderingspolicy, ett dokument som kommer att publiceras efter sommaren.

Ny föreningar 2020
Vi passar på att hälsa följande föreningar välkomna till Svensk Skridsko.
Tavelsjö AIK, Ekerö IK, Offskills Inline Hockey club och Bollnäs Roller Derby

 

Styrelsen genomför nästa möte, även det på distans via Teams, den 16 augusti.

Skribent: Anne Österberg
Epost: This is a mailto link


langsiktigutvecklingsplan

 

 

Postadress:
Svenska Skridskoförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996100
Fax: +4686996184
E-post: This is a mailto link

Se all info

   Klicka på respektive logga

SISU