Hoppa till sidans innehåll

Steg 4 Långsiktiga utvecklingsplanen

17 FEB 2020 14:33
Steget ”Att träna för att träna” är en av de viktigaste stegen för utövarens utveckling. Det är ofta i det skedet som utövaren tar ett beslut kring att fortsätta med sin idrott eller väljer att sluta (11-12 års puckeln).
 • Skapad: 17 FEB 2020 14:33

Steget ”Att träna för att träna” är en av de viktigaste stegen för utövarens utveckling. Det är ofta i det skedet som utövaren tar ett beslut kring att fortsätta med sin idrott eller väljer att sluta (11-12 års puckeln), och det kan relateras till puberteten och sociala påtryckningar från exempelvis vänner. Programmet i detta steg måste anpassas till varje utövares individuella tillväxt och utveckling. 

En positiv erfarenhet är att programmet skall kännetecknas av hög kvalitet, ett väl utvecklat och lämpligt program och noggrann övervakning/dokumentation. Detta kan leda till att utövaren får med sig en stabil grund att stå på för att bedriva idrott hela livet, samt även goda förutsättningar för att bedriva tävlingsinriktad idrott på väg mot en elitkarriär.

Utövarna i detta steg går i mellan/högstadiet och går nu igenom en stor utveckling vad gäller tillväxten. Åldrarna som definierar detta skede är baserade på den ungefärliga starten och slutet av tillväxten. Denna period är i allmänhet definierad som åldrarna 12 till 15 år för flickor och 13 till 16 år för pojkar även definerat som ungdomsidrott.

I detta steget är nu utövaren redo att stärka upp sina grundläggande idrottsspecifika kompetenser och taktik. För utövare som vill bedriva tävling eller match på en högre nivå krävs det nu än fler träningstimmar och strukturerad planering för  att utveckla varje utövares långsiktiga potential.

Utövaren utvecklas nu till att bli en atlet och det rekommenderas starkt att börja träna upp en bas av aerob uthållighet och stärka sina idrottsspecifika färdigheter. Mot slutet av detta steg måste utövarna fokusera på styrka och anaerob kapaciteter. 

En rekommendation är att ta fram en individuell utvecklingsplan och strukturerad årsplanering.

Se bilaga 1 Individuell utvecklingsplan long track, bilaga 2 Individuell utvecklingsplan short track, bilaga 3 Mall för årsplanering

Att tänka på:

 • Steget ”Att träna för att träna”  är en känslig fas och utövarna utsätts för olika val där ”11 års puckeln” * är en kritisk punkt.  Där man kan se följande scenarier:
  1. Utövaren fortsätter med sin idrott. 
  2. Utövaren väljer att sluta. 
 • Utövarna kan visa på en speciell potential och strävar alltid efter att gör sitt bästa. Det är av stor betydelse att utövaren fortsatt ges tid att utveckla sina färdigheter och fysiska kapaciteter. Att enbart tävla i formella sammanhang bör vara sekundärt och för att utövaren skall ges möjlighet att nå sin maximala potential på lång sikt bör fokus på att vinna förbli sekundär betoning. 
 • Den tekniska utvecklingen är fortfarande en viktig nyckeln, medan en stor del av de grundläggande tekniska färdigheter utvecklas i detta steg. Detta är en period där tillväxten är stor och utövaren kommer behöva mycket tid att anpassa sig till deras ökade storlek, styrka och snabbhet.
 • Den sociala aspekten inom idrotten är mycket viktigt och ungdomar vill kunna skapa tillhörighet till sina kompisar. Lagbaserade verksamheter och liknande initiativ stärker känslan av att tillhöra en grupp eller klubb, Att stärka lagkänsla och tillhörighet är viktig medel för att starka de ungas självkänsla och upprätthålla motivation och vilja att fortsätta med sin idrott.
 • Alla 14-åringar är inte lika vilket beror på de individuella skillnaderna under den fysiska tillväxten. En utövare kan vara så mycket som två år yngre eller äldre än sin kronologiska ålder 
 • I samband med att utövaren växer och framförallt om tillväxten går väldigt snabbt kan utövarens färdigheter och rörelseförmåga hämmas avsevärt. Viktig att man som ledare är medveten om detta och hur detta kan påverka utövarna.
 • Utveckling av fysiska, sociala, psykologiska och känslomässiga faktorer går inte alltid hand i hand, så se till att överväga alla faktorer för att avgöra om utövaren är beredd att satsa på träning, tävling elleren match på en högre nivå.
 • Specialisering på vissa distanser i short track och hastighetsåkning bör undvikas. Fysiska och psykiska kapaciteter är fortfarande under utveckling vilket gör det svårt att avgöra hur en utövare i slutändan kommer att lyckas. 
 • Många utövare som tidigt identifierats som sprinters har utvecklats till medel och långdistansåkare och vice versa, medan många framgångsrika internationella utövare mellan sena tonåren till tidiga 20 års ålder har gått över från short track till hastighetsåkning. 
 • Inom roller derbyn bör aktiva spela på alla positioner.
 • Introduktion till användande av individuell utvecklingsplaner, strukturerad träningsplaner och noggrann dokumentation av utövarnas träningstillstånd

*Enligt undersökning genomförd av RF

INDIVIDUELL UTVECKLINGSPLAN

Varje individ är unik. Att skapa en långsiktig utvecklingsplan är ett sätt att försöka visa på en möjlig progression för individen. Det är dock mycket viktigt att påpeka att varje individ utvecklas mentalt, kognitivt, fysiskt och emotionellt olika och att det är många faktorer som skall tas i beaktning när träningen eller enskilda pass skall planeras. Det är därför att rekommendera att se detta som en guide och inte som en absolut sanning och det är viktigt att du som tränare eller förälder anpassar modellen efter den kunskap du har om den aktive och förutsättningarna runt omkring.

Förutom den fysiska, tekniska, taktiska utvecklingen är det viktigt att se till den emotionella, sociala och kognitiva utvecklingen. Många praktiska ting skall också tas med; såsom tillgång till träningsanläggningar, skolgång, arbete, mm. Att göra en planering är komplext. En individuell utvecklingsplan för short track och hastighetsåkning är framtagen och bör användas i såväl föreningsverksamheten som inom förbundets elit och utvecklingsverksamhet (separata dokument på förbundets hemsida).

Tanken är att du som tränare för åkare kan göra en kapacitetsanalys för det aktuella steget. Vilka färdigheter och kapaciteter har den aktiva och vilka färdigheter behöver utvecklas. Utifrån analys kan du och din åkare använda den  individuell utvecklingsplanen för att planera vilka färdigheter som är prioriterade att utveckla i de olika perioderna. 

Individuell utvecklingsplan används från steg 4 och uppåt för att stärka den enskilda utövarens utveckling, inriktning och progression.

Rekommenderade dokument:

Träningsdokumenatation:

Tidigare steg och nästa steg i LUP:en

Steg 1-3: Fundamentet

Steg 5: Lära sig att tävla

Aktiv hela livet

Skribent: Sofia Isaksen
Epost: This is a mailto link


langsiktigutvecklingsplan

 

 

Postadress:
Svenska Skridskoförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996100
Fax: +4686996184
E-post: This is a mailto link

Se all info

   Klicka på respektive logga

SISU