Hoppa till sidans innehåll

Ansök om medlemskap


Om ni bedriver verksamhet inom någon av våra 11 idrotter så är ni hjärtligt välkomna som medlemsförening hos oss.

Inom vårt förbundet så bedriver vi verksamhet kopplat till följande:
SweSkating (isidrotter)
Short Track
Long Track (hastighetsåkning på skridsko)
Långfärdsskridsko

SweRolling (idrotter på hjul)
Roller Derby
Inlines (på väg eller bana)

SweSliding (kälkidrotter)
Alpinrodel
Banrodel
Bob
Naturrodel
Skeleton
Sledcross


Bli medlem i Svenska Skridskoförbundet
Fyll i blanketten nedan
Bifoga stadgar och styrelseprotokoll som visar att förening beslutat att söka inträde i förbundet.

Inträdesavgift 500:- (engångsavgift)
Årsavgiften 1000:-

Avgifterna ska vara betalda innan ansökan behandlas. 

Svenska Skridskoförbundets bg 696-5297


När ni skickat in ansökan vill vi att ni skickar ett mail till oss för att göra oss uppmärksamma på att en föreningsansökan är insänd. 

Beslutsprocess 

  • Svenska Skridskoförbundet beslutar om inträde och skickar ärendet till Riksidrottsförbundet
  • Riksidrottsförbundet godkänner föreningens stadgar och registerar förenings som medlem i
    Svenska Skridskoförbundet. 

När föreningen är antagen som medlem så erhåller ni en bekräftelse per mejlObligatoriskt organisationsnummer
Fr o m den 1 januari 2011 måste alla idéella medlemsföreningar inneha ett organisationsnummer.
Ansökan om organisationsnummer görs hos Skatteverket, se nedan. 

Blanketter och information 

På sidan Att bilda en idrottsförening kan ni läsa mer om regelverket kring bildandet av en idrottsförening. Om föreningen saknar ett organisationsnummer från Skatteverket kan Riksidrottsförbundet bistå med att vidarebefordra denna ansökan till Skatteverket så att föreningen samtidigt ansöker om ett organisationsnummer.
Idrottsförening
Är föreningen redan medlem i ett eller flera förbund/medlemsorganisationer inom RF och/eller SISU Idrottsutbildarna eller har tidigare varit medlem och vill nu söka medlemskap på nytt/i ytterligare ett förbund/medlemsorganisation, hittas föreningen genom att org-nummer eller RF-nummer anges nedan och sedan klickar på ”Sök”. Är det en ny förening som inte är eller har varit medlem i ett förbund/medlemsorganisation inom RF eller SISU idrottsutbildarna sedan tidigare så påbörjas ansökan genom att klicka på "Ny förening".
En ansökan om organisationsnummer har redan skickats av föreningen direkt till Skatteverket.
Ingen ansökan om organisationsnummer har skickats av föreningen till Skatteverket. Föreningen önskar därför att RF vidarebefordrar denna ansökan till Skatteverket, som föreningens ansökan om ett organisationsnummer.
Om föreningen begärt att denna ansökan ska vidarebefordras till Skatteverket för ansökan om organisationsnummer, behöver föreningens besöksadress fyllas i istället för ev. boxadress.
Det giro som anges nedan måste vara föreningstecknat med samma föreningsnamn som i föreningens stadgar. Ni kan söka på Bankgiro eller på Plusgiro för att se hur föreningens giro är tecknat.
Bankgiro Plusgiro
Föreningens Ordförande
Kvinna Man
Personnummer anges på formatet ååååmmdd-nnnn. Om personen inte har giltigt svenskt personnummer fyll då i födelsedatum och kryssa i "Utländsk medborgare".
Föreningens Kassör
Kvinna Man
Personnummer anges på formatet ååååmmdd-nnnn. Om personen inte har giltigt svenskt personnummer fyll då i födelsedatum och kryssa i "Utländsk medborgare".
Föreningens Idrottsansvarige
Idrottsansvarig är den person som är ansvarig/kontaktperson för den idrott i vilket förbund inträde söks, t.ex. Handboll. Om föreningens verksamhet består av flera idrotter bör föreningen ha en Idrottsansvarig per idrott.
Kvinna Man
Personnummer anges på formatet ååååmmdd-nnnn. Om personen inte har giltigt svenskt personnummer fyll då i födelsedatum och kryssa i "Utländsk medborgare".
Övriga upplysningar
Bifoga dokument
Ladda upp Ändra Ta bort


Ladda upp Ändra Ta bort
Ladda upp Ändra Ta bort
Signera och skicka in
Firmateckning Förening
Ange hur föreningens firma tecknas. Om föreningen har fler än en behörig firmatecknare läggs dessa till genom knappen "ange fler firmatecknare".
Firmateckningsrätten är delegerad enligt föreningens stadgar av styrelsen till två styrelseledamöter gemensamt (vilka som helst)
Firmateckningsrätten är delegerad enligt föreningens stadgar av styrelsen till två styrelseledamöter gemensamt (namngivna)
Firmateckningsrätten är delegerad enligt föreningens stadgar av styrelsen till en eller flera särskilt utsedda personer:
Förbindelse
Om medlemskap i SF beviljas (och därmed en indirekt anslutning till RF) förbinder sig föreningen att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa och efterfölja de regler som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på vilka RF:s stadgar bygger.

Postadress:
Svenska Skridskoförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996100
Fax: +4686996184
E-post: This is a mailto link

Se all info

   Klicka på respektive logga

SISU