Hoppa till sidans innehåll

Ansök om medlemskap


För att ansöka om medlemskap i Svenska Skridskoförbundet skall ni bedriva verksamhet inom Short Track, Hastighetsåkning, Inlines (på väg eller bana),  Långfärdsskridsko eller Roller Derby.

För medlemskap i Svenska Skridskoförbundet
Fyll i blanketten nedan och bifoga stadgar och protokoll.
Inträdesavgift f.n 500:- (engångsavgift) och Årsavgiften f.n 1000:-. Avgifterna ska vara betalda till Svenska Skridskoförbundets pg 25 30 65-7 innan ansökan behandlas.


När ni skickat in ansökan vill vi att ni skickar ett mail till oss och talar om att ni ansökt, så vi vet att ni gjort det om det skulle vara så att ansökan inte kommer fram till oss.

Svenska Skridskoförbundet beslutar sedan om inträde.
Svenska Riksidrottsförbundet godkänner inträdet.
När er förening är antagen som medlem hos oss erhåller ni en bekräftelse per brev samt den information ni behöver.

Obligatoriskt organisationsnummer
I samband med RF-stämman 2009 beslutades att alla medlemsföreningar fr o m den 1 januari 2011 måste inneha ett organisationsnummer. Ansökan om organisationsnummer görs hos Skatteverket. Ladda hem ansökan direkt från Skatteverkets hemsida nedan.

Blanketter och information
Vår broschyr "En förening i Svenska Skridskoförbundet"
Läs mer om att bilda en förening på RF:s hemsida
Skatteverket - ansökan om organisationsnummer  
RF:s Normalstadgar för föreningar
Information från RSV om Ideéll förening - civilrättsliga regler
Föreningsstyrelsens ansvar - RF:s hemsida


Ett medlemskap i Svenska Skridskoförbundet ger er bl a
- Tillgång till kontinuerlig information om våra samtliga grenar
- Era arrangemang marknadsförs i vår tävlingskalender
- Ni erhåller RF:s Grundförsäkring
- Ni får erbjudande om att olycksfallsförsäkra era medlemmar
- Ni kan ansöka om ekonomiska stöd tex projektbidrag via Idrottslyftet och LOK-stöd.

På sidan Att bilda en idrottsförening kan ni läsa mer om regelverket kring bildandet av en idrottsförening. Om föreningen saknar ett organisationsnummer från Skatteverket kan Riksidrottsförbundet bistå med att vidarebefordra denna ansökan till Skatteverket så att föreningen samtidigt ansöker om ett organisationsnummer.
Idrottsförening
Är föreningen redan medlem i ett eller flera förbund/medlemsorganisationer inom RF och/eller SISU Idrottsutbildarna och vill söka medlemskap i ytterligare ett förbund/medlemsorganisation, hittas föreningen genom att org-nummer eller RF-nummer anges nedan och sedan klickar på förstoringsglaset.
En ansökan om organisationsnummer har redan skickats av föreningen direkt till Skatteverket.
Ingen ansökan om organisationsnummer har skickats av föreningen till Skatteverket. Föreningen önskar därför att RF vidarebefordrar denna ansökan till Skatteverket, som föreningens ansökan om ett organisationsnummer.
Om föreningen begärt att denna ansökan ska vidarebefordras till Skatteverket för ansökan om organisationsnummer, behöver föreningens besöksadress fyllas i istället för ev. boxadress.
Det giro som anges nedan måste vara föreningstecknat med samma föreningsnamn som i föreningens stadgar. Ni kan söka på Bankgiro eller på Plusgiro för att se hur föreningens giro är tecknat.
Bankgiro Plusgiro
Föreningens Ordförande
Kvinna Man
Personnummer anges på formatet ååååmmdd-nnnn. Om personen inte har giltigt svenskt personnummer fyll då i födelsedatum och kryssa i "Utländsk medborgare".
Föreningens Kassör
Kvinna Man
Personnummer anges på formatet ååååmmdd-nnnn. Om personen inte har giltigt svenskt personnummer fyll då i födelsedatum och kryssa i "Utländsk medborgare".
Föreningens Idrottsansvarige
Idrottsansvarig är den person som är ansvarig/kontaktperson för den idrott i vilket förbund inträde söks, t.ex. Handboll. Om föreningens verksamhet består av flera idrotter bör föreningen ha en Idrottsansvarig per idrott.
Kvinna Man
Personnummer anges på formatet ååååmmdd-nnnn. Om personen inte har giltigt svenskt personnummer fyll då i födelsedatum och kryssa i "Utländsk medborgare".
Övriga upplysningar
Bifoga dokument
Ladda upp Ändra Ta bort


Ladda upp Ändra Ta bort
Ladda upp Ändra Ta bort
Signera och skicka in
Firmateckning Förening
Ange hur föreningens firma tecknas. Om föreningen har fler än en behörig firmatecknare läggs dessa till genom knappen "ange fler firmatecknare".
Firmateckningsrätten är delegerad enligt föreningens stadgar av styrelsen till två styrelseledamöter gemensamt (vilka som helst)
Firmateckningsrätten är delegerad enligt föreningens stadgar av styrelsen till två styrelseledamöter gemensamt (namngivna)
Firmateckningsrätten är delegerad enligt föreningens stadgar av styrelsen till en eller flera särskilt utsedda personer:
Förbindelse
Om medlemskap i SF beviljas (och därmed en indirekt anslutning till RF) förbinder sig föreningen att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa och efterfölja de regler som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på vilka RF:s stadgar bygger.

Postadress:
Svenska Skridskoförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996100
Fax: +4686996184
E-post: This is a mailto link

Se all info

   Klicka på respektive logga

SISU