Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet 2017


Vad behöver föreningen göra?

Föreningen behöver uppfylla grundkraven för en RF-ansluten förening. Dvs Idrott Online-sidan ska vara öppnad och föreningens medlemmar registrerade, organisationsnummer och plus/bankgiro ska vara registrerat i Idrott Online, registrerat licenser för sina aktiva barn och ungdomar (ny funktion 2017) samt att föreningen söker statligt LOK-stöd för sina barn och ungdomsaktiviteter. Behöver föreningen hjälp med registrering av medlemmar tas kontakt med kansliet.

Föreningen bjuder in en SISU-konsulent från SISU-distriktet till ett styrelsemöte för ett personligt möte. För att ge konsulenten en möjlighet att på bästa sätt förbereda sig inför mötet är det bra om denne ges möjlighet att läsa igenom denna information innan mötet.

Mötet med föreningens SISU-konsulent

Under mötet med SISU-konsulenten skall föreningens utbildningsbehov ses över och en utbildningsplan skall skapas. Konsulenten går igenom hur SISU:s utbildningssystem fungerar i distriktet med lärgrupper, kurser, föreläsningar och process- och utvecklingsarbete. Dessutom går denne igenom hur man anmäler sig till utbildningarna och hur SISU-timmar registreras. Vidare gås det igenom hur distriktets Idrottslyftsmedel fördelas. Önskvärt är också att SISU-konsulenten går igenom hur föreningen själva kan registrera lärgruppstimmar i utbildningsmodulen.

 

Föreningsutveckling

 1. Styrelsen genomgår IFL- Grund med en utbildare från SISU (tar totalt ca 3 timmar).
  OBS! Nu finns IFL grund som webbaserad utbildning också! 
  IFL-grund
  Nyckelorden för detta steg är
  information, introduktion och inspiration. Deltagaren ska informeras och introduceras i vad det innebär att bedriva verksamhet i en ideell förening. Vi bearbetar områden som den demokratiska uppbyggnaden inklusive årsmöte och valberedningsarbete, vikten av ett levande medlemsavtal (stadgar) och det mest elementära vad gäller skatter och avgifter. Vi betonar också vikten av att varje förening behöver vara grundad i sin verksamhetsidé och värdegrund. För lyckas omsätta allt detta i praktisk handling ger vi tips på saker varje offensiv förening behöver tänka på och göra för att ständigt vara i rörelse. Efter avslutad IFL Grund hoppas vi att deltagaren känner sig inspirerad att fortsatta arbetet på hemmaplan, i föreningen.
 2. Föreningen (aktiva över 12 år, tränare och styrelse) har en lärgrupp kring DVD:n ”Svensk Idrott – världens bästa”
  Svensk Idrott – Världens bästa” är en DVD  som inspirerar till samtal kring hur ni vill bedriva er verksamhet så att den blir så bra som möjligt för er förening och för alla som deltar i den. Filmens utgångspunkt är svensk idrotts gemensamma vision och värdegrund.
 3. Utbildning i Idrott Online med fokus på administrationsfunktionerna (ej hemsidan). Utbildningen ska genomföras som kurs med utbildare från SISU
  IdrottOnline
  Ges lokalt i SISU-distrikten. Kontakta ert SISU-distrikt och lägg fokus på medlemshantering och de olika modulerna (tex LOK, Idrottslyft, licens, avgiftshantering) som finns i Idrott Onlines administrationsdel.
 4. Utbildning i Idrott Online med fokus på hemsidan.
  IdrottOnline
  Ges lokalt i SISU-distrikten. Kontakta ert SISU-distrikt och lägg fokus hur föreningen kan använda sig av hemsidan.
 5. Minst 60 % av styrelsens ledamöter genomgår IFL-fortsättning som kurs med utbildare från SISU. Skridskoförbundet rekommenderar dock att hela styrelsen deltar på utbildningen.
  IFL –fortsättning
  Detta steg är mer eller mindre en direkt fortsättning på fem delar av det som introduceras på den första nivån – IFL Grund. Här ger vi styrelser och arbetsgrupper (projektgrupper, kommittéer, utskott med flera) möjligheten att skaffa sig både mer kunskap och fler redskap för att än bättre kunna leva upp till sina respektive uppdrag. IFL Fortsättning är därför ett mer omfattande utbildningspaket som fokuserar på fem områden:
  föreningsjuridik, organisations- och verksamhetsutveckling, styrelse- och valberedningsarbete, praktisk föreningsekonomi samt varumärkesarbete och kommunikation. Utbildningen riktar sig i första hand till hela styrelsen och/eller enskilda funktioner i styrelsen.
 6. Lärgrupp ”Skridskoskolan”
  För föreningar som ska starta upp skridskoskola (på nytt eller för första gången). Vad ska man tänka på innan och hur vill föreningen att arbetet ska fungera administrativt och praktiskt. OBS! Tar ej upp innehållet i själva skridskoskolan, för det rekommenderas boken ”Skridskoskolan – Skoj på is” som finns att beställa via webshopen på www.skridsko.se

 

Föreningsutveckling ledare/tränare

 1. Plattformen - vårt mål är att alla ledare/tränare/föräldrar i föreningen som har kontakt med ungdomar ska ha genomgått utbildningen. Utbildningen ges lokalt i de olika SISU-distrikten. Vi rekommenderar att alla ungdomar i föreningen från ca 15 år genomgår utbildningen.
  Plattformen
  Lär dig grunderna för hur du blir en positiv och självständig idrottsledare för barn och ungdomar. Idrottens barn- och ungdomsledarutbildning på basnivå kallas Plattformen. Här får deltagarna grunderna för att blir en positiv och självständig idrottsledare för barn och ungdomar. Deltagarna utvecklar sina ledaregenskaper och knyter nya kontakter med andra ledare inom olika idrotter. Plattformen tar upp ämnen som barn och
  ungdomars utveckling, barnet/ ungdomen i centrum samt ledarskap och pedagogik i praktiken. Utbildningen
  är likvärdig oavsett distrikt och vilken idrott ledaren är verksam i. Utbildningen kräver inga förkunskaper.
 2. Alla tränare i föreningen är med i en lärgrupp kring boken ”Världens bästa coach”, 10x45 minuter.
  ”Världens bästa coach”
  Din roll som ledare består inte enbart av att lära ut idrottslig teknik utan också av att förmedla idrottens grundläggande värderingar. Som ett verktyg för detta finns boken ”Världens bästa coach”. Syftet med boken är att ge alla barn och ungdomar inom idrotten ett positivt ledarstöd och på så sätt skapa förutsättningar för att dessa idrottare ska bli vinnare både i idrotten och livet.
 3. Alla föräldrar i föreningen inbjuds och att minst en lärgrupp genomförs kring boken ”Världens bästa idrottsförälder”
  ”Världens bästa idrottsförälder”
  Syftet med boken är att hjälpa dig som idrottsförälder att fokusera på helheten och inte fastna i obetydligheter. Lärgruppen kommer att utveckla dig som idrottsförälder och ge ökade kunskaper i hur man uppmuntrar sina barn att utvecklas både inom sporten och i livet genom att idrotta.
 4. "Åldersanpassad fysisk träning" 
  ÅFT vänder sig till dig som vill träna barn och ungdomar med rätt allsidig fysisk uppbyggnadsträning för långsiktig utveckling. För dig som vill minska skaderisken och förbättra teknikinlärningen hos barn och ungdomar. ÅFT bygger på god vetenskaplig forskningsgrund med inslag både från ny och gammal väl beprövad kunskap inom området

Alla anmälningar och beställningar av utbildningsmaterial görs via föreningens SISU-konsulent. Eventuella kostnader för detta står Skridskoförbundet för och ska tas med i ansökan.

När det gäller utbildningarna gäller fri ansökan men föreningen måste anmäla till Skridskoförbundet, via modulen Idrottsmedel i Idrott Online, att man har för avsikt att genomföra utbildningen innan den påbörjas. I samband med anmälan meddelar föreningen även planerat datum för utbildningen.

För utbildnigsbidrag krävs endast en enklare form av återrapport, med antal tillfällen och antal deltagare. 

 

Making a better skating nation - MBSN

Att skapa en bättre skridskonation ”Making a Better Skating Nation” MBSN är namnet för den process som ska ta oss som är engagerade i skridskosporten mot en ljusare framtid. Vi behöver generellt bättre villkor för vårt engagemang.

Projektet kommer pågå under åren 2016 och 2019 och tanken är att det bl a ska utmynna i att vi blir bättre och att fler deltar vid våra aktiviteter och arrangemang. Med aktiviteter och arrangemang avser vi ledarutbildningar, funktionärsutbildningar, lägerverksamhet, tävlingar mm. Arrangemang i regi av Svenska Skridskoförbundet, distriktsförbund och föreningar.  

Vad kan sökas pengar för: Visionsplaner, marknadsföring, "Hur implementerar vi MBSN i just vår förening?", samverkansprojekt mellan olika idrotter (även utanför vår egen organisation).

Utbetalning för fria projekt

Beroende på projekt så betalas 50-80% av beviljade medel ut när projektet inleds. Resterande erhålls efter fullföljd avrapportering.

Ansökningar

Alla ansökningar sker genom Idrott Onlines applikation Idrottsmedel (ny 2017). Ansökan måste innehålla en kort sammanfattning av projektet som kan komma att publiceras på hemsidan efter att projektet beviljats medel. SISU kan vid behov utbilda föreningen i hur Idrottsmedelapplikationen fungerar.

Maximalt belopp att ansöka om

En förening får för ett fritt projekt maximalt ansöka om 30 000 kronor.

Kvalitetssäkring
För att säkerställa att en hög kvalitet hålls på projekten kommer utvärderingen av projekten att utökas. Projekt som inte når upp till de uppsatta målen kommer inte att beviljas fortsättning.

Skridskoförbundet kommer att genomföra stickprover för att kontrollera att lärgrupperna har bedrivits på ett korrekt sätt innan utbildningsbonusen betalas ut.

Kontaktuppgifter till SISU-konsulenter fås via kansliet.

Uppdaterad: 07 DEC 2018 08:52 Skribent: Sofia Larsson


langsiktigutvecklingsplan

 

 

Postadress:
Svenska Skridskoförbundet
Idrottens Hus, Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996100
Fax: +4686996184
E-post: This is a mailto link

Se all info

   Klicka på respektive logga

SISU